Swara Kita

MENJADI GURU DIMASA KEBANGUNAN

Tiap-tiap perguruan, di negeri mana saja dan pada bangsa apa saja, mempunyai guru yang baik dan mempunyai guru yang kurang baik; mempunyai guru yang segala-galanya seperti mendapat Ilham Ilahi buat menjadi guru, dan mempunyai guru yang sebenarnya lebih baik menjadi penjaga toko atau juru tulis atau belasting-ambtenaar saja.